شنبه, 18 ارديبهشت 1395 جستجو:           |    

عنوان : برنامه پرواز هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران فرودگاه چابهار
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ 

برنامه پرواز هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران فرودگاه چابهار

 

 

ايام هفته

 

از

 

به

 

ساعت خروج از چابهار

 

ساعت ورود به مقصد

 

شركت حمل كننده

 

 

       شنبه

 

 

چابهار

زاهدان

15 : 09

15 : 10

ايران ايرتور

مشهد

15 : 09

30 : 12

ايران ايرتور

بندرعباس

00 : 10

05 : 11

ايران اير

تهران

00 : 10

05 : 14

ايران اير

تهران

50 : 13

30 : 16

ايران اير

 

    يكشنبه

 

چابهار

زاهدان

40 : 10

 

 

50 : 11

ايران اير

تهران

40 : 10

50 : 14

ايران اير

 

    دوشنبه

 

چابهار

زاهدان

00 : 10

00 : 11

ايران ايرتور

تهران

00 : 10

15 : 13

ايران ايرتور

تهران

30 : 10

50 : 12

ايران اير

 

 

   سه شنبه

 

 

 

چابهار

مشهد

05 : 09

05 : 11

آسمان

زاهدان

40 : 10

50 : 11

ايران اير

تهران

40 : 10

50 : 14

ايران اير

تهران

50 : 13

30 : 16

ايران اير

شيراز

20 : 14

50 : 15

آسمان

دبي

30 : 12

10 : 14

آسمان

 

  چهارشنبه

 

 

چابهار

زاهدان

15 : 09

15 : 10

ايران ايرتور

مشهد

15 : 09

30 : 12

ايران ايرتور

بندرعباس

55 : 09

00 : 11

ايران اير

تهران

55 : 09

45 : 13

ايران اير

 

   پنجشنبه

 

 

چابهار

زاهدان

40 : 10

50 : 11

ايران اير

تهران

40 : 10

50 : 14

ايران اير

 

 

    جمعه

 

 

 

چابهار

زاهدان

40 : 10

50 : 11

ايران اير

تهران

40 : 10

50 : 14

ايران اير

تهران

00 : 13

40 : 15

ايران اير

شيراز

00 : 11

30 : 12

آسمان

مشهد

45 : 13

45 : 15

آسمان

مسقط

40 : 10

30 : 12

آسمان

 


پورتال شهرداری بندر چابهار