• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ 
  • کد خبر : ۱۸۳۷
برنامه پرواز هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران فرودگاه چابهار

برنامه پرواز هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران فرودگاه چابهار

 

 

ايام هفته

 

از

 

به

 

ساعت خروج از چابهار

 

ساعت ورود به مقصد

 

شركت حمل كننده

 

 

       شنبه

 

 

چابهار

زاهدان

15 : 09

15 : 10

ايران ايرتور

مشهد

15 : 09

30 : 12

ايران ايرتور

بندرعباس

00 : 10

05 : 11

ايران اير

تهران

00 : 10

05 : 14

ايران اير

تهران

50 : 13

30 : 16

ايران اير

 

    يكشنبه

 

چابهار

زاهدان

40 : 10

 

 

50 : 11

ايران اير

تهران

40 : 10

50 : 14

ايران اير

 

    دوشنبه

 

چابهار

زاهدان

00 : 10

00 : 11

ايران ايرتور

تهران

00 : 10

15 : 13

ايران ايرتور

تهران

30 : 10

50 : 12

ايران اير

 

 

   سه شنبه

 

 

 

چابهار

مشهد

05 : 09

05 : 11

آسمان

زاهدان

40 : 10

50 : 11

ايران اير

تهران

40 : 10

50 : 14

ايران اير

تهران

50 : 13

30 : 16

ايران اير

شيراز

20 : 14

50 : 15

آسمان

دبي

30 : 12

10 : 14

آسمان

 

  چهارشنبه

 

 

چابهار

زاهدان

15 : 09

15 : 10

ايران ايرتور

مشهد

15 : 09

30 : 12

ايران ايرتور

بندرعباس

55 : 09

00 : 11

ايران اير

تهران

55 : 09

45 : 13

ايران اير

 

   پنجشنبه

 

 

چابهار

زاهدان

40 : 10

50 : 11

ايران اير

تهران

40 : 10

50 : 14

ايران اير

 

 

    جمعه

 

 

 

چابهار

زاهدان

40 : 10

50 : 11

ايران اير

تهران

40 : 10

50 : 14

ايران اير

تهران

00 : 13

40 : 15

ايران اير

شيراز

00 : 11

30 : 12

آسمان

مشهد

45 : 13

45 : 15

آسمان

مسقط

40 : 10

30 : 12

آسمان

 

امتیاز :  ۳.۴۳ |  مجموع :  ۴۷

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0